VERGUNNING NODIG?

Bij het plaatsen van een overkapping of carport heeft u slechts in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Hieronder komt u er meer over te weten.
De waarde van uw woning opwaarderen met een Maluwi overkapping of een Lumo carport?
Bereid u er voldoende op voor om met alle zaken in orde te zijn.

Pas op! Deze informatie is enkel geldig in Vlaanderen en laatst gewijzigd op 06/05/2021

Optie 1: Een aanbouw

Kiest u ervoor uw aluminium constructie aan een bestaande woning te monteren, dan is er niet in alle gevallen een vergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden is een meldingsplicht voldoende.

Bij deze voorwaarden geldt er een meldingsplicht:

 • Maximum 40 m² aangebouwde bijgebouwen per woning. Hier worden bestaande bijgebouwen dus ook meegerekend.

De meldingsplicht geldt enkel voor aangebouwde bijgebouwen:

 • Niet hoger dan 4 meter, gemeten vanaf de grond.
 • De functie van de woning en het aantal woongelegenheden wijzigt niet.
 • In de zijtuin tot minstens 3m van de perceelsgrens
 • In de achtertuin minstens 2m van de perceelsgrens
 • Tegen een aanpalend gebouw gebouwd. Ze mogen tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Een melding is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit de algemene checklist

Pas op! De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Optie 2: Een vrijstaand bijgebouw

Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de zij –en achtertuin zoals een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping is doorgaans vergunningsplichtig. Toch is er in heel wat gevallen een vrijstelling mogelijk. Binnen deze categorie is er nooit sprake van meldingsplicht.

De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:

 • Maximum 40 m² aangebouwde bijgebouwen per woning. Hier worden bestaande bijgebouwen dus ook meegerekend.
 • Als het bijgebouw een woonfunctie heeft, is een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies.
 • Een hoogte van 3,5m niet overschrijden (gemeten tot het hoogste punt)
 • Volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
 • In de zijtuin 3m van de perceelsgrens blijven
 • In de achtertuin 1m van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen

Doorloop deze checklist grondig.

De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Pas op! De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

 

HOE VERGUNNING AANVRAGEN?

Komt uw project niet in aanmerking van een vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning of melden verplicht. Dit moet steeds minstens 20 dagen voor gebeuren.

Voor vergunningsaanvraag of melding van een eenvoudige ingreep zoals het plaatsen van een carport of aangebouwde terrasoverkapping, kunt u gebruik maken van dit formulier van het Omgevingsloket.  

 

EEN ARCHITECT NODIG?

Als een omgevingsvergunning of melding verplicht is, dan is in principe ook altijd de medewerking van een architect verplicht.

Voor een aantal ingrepen geldt een vrijstelling van de verplichte medewerking van een architect. Voorwaarde is dat de ingrepen geen constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen.

Het gaat o.m. over het plaatsen van een tuinhuis, een bergplaats, een garage of een carport, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering.