TIPS

Voorbereiding van een constructie

Meet de oppervlakte waarop u de constructie wil gaan plaatsen. Hou rekening met bouwvoorschriften in uw regio. Sommige constructies zijn onderhevig aan een bouwvergunning.

De beste en mooiste resultaten worden bekomen op vlakke bouwplaten. Deze bouwplaten kunnen een bestaande verharding zijn zoals een betonplaat, een tegelvloer. Bij bestaande verharding moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid om de constructie te verankeren met metalen schroefpluggen. Het is van groot belang dat de constructie op een vlakke waterpas ondergrond geïnstalleerd wordt.

Een constructie in open grond zonder verharding is mogelijk. Hiervoor zijn per paal betonsokkels te gieten waarvan de toplaag vlak is en alle betonsokkels moeten gelijk gezet worden met een laser of waterpas. De constructie vereist namelijk een vlakke en egale basis om verder op te bouwen. Er is geen helling vereist voor de waterafvoer, deze zit in de dakconstructie en is aan de buitenzijde van de constructie niet zichtbaar.

Er wordt vereist om een minimum betonlaag met net te hebben van 120 mm, (voor berijdbare vlakken is 150 mm een minimum). Analyseer tevens de ondergrond waarop de betonsokkel zal worden gegoten en zorg er voor dat elke paal met een sokkel verbonden is door een funderingsring met de andere sokkels. Volgens type ondergrond, zoals zand, zal een andere voorbereiding nodig zijn, de regel is een goede stabiele ondergrond hebben of verkrijgen, bespreek dit met uw aannemer vooraf.

Waterafvoer

Maak een keuze vooraf voor het afvoeren van regenwater. Wij voorzien steeds minimum 2 afvoerpijpen om de norm EN13561:2015 te volgen die gelijk is gesteld met 56l/h/m².
U kan kiezen voor:

Bovengrondse afvoer:

Maak een keuze waar het water naar toe moet vloeien, bvb een rooster, een greppel. In sommige regio’s is de gescheiden waterafvoer van toepassing, maak dan dat het hemelwater in de juiste riolering vloeit. Bij de bovengrondse afvoer wordt het water via een pvc-buis in de paal naar de buitenzijde van de paal gestuurd. Deze zit reeds in de kolom gemonteerd en is herkenbaar aan de sierring in de kolom onderaan. Deze moet gericht worden naar de buitenzijde van de constructie. De plaats wordt vastgelegd bij de bestelling.

Ondergrondse afvoer:

Ideaal indien er nog geen constructieplaat ligt of er met betonsokkels wordt gewerkt. Voorzie deze vóór het gieten van de beton. Voor deze techniek is wel een perfecte maatvoering vereist. 

 

Benieuwd naar prijzen? 
Ga langs bij een verdeler in uw buurt.