Cookieverklaring Valcke en Zoon nv

In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

  1. Valcke en Zoon nv: Valcke en Zoon nv met haar maatschappelijk zetel te Bruggesteenweg 245, 8830 Hooglede en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 205.672;
  2. Website: De website van Valcke en Zoon nv, exteriorliving.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Valcke en Zoon nv.
  3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  4. Cookies: Kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

1. Cookies

Valcke en Zoon nv streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop Cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. Valcke en Zoon nv brengt de gegevens die door Cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

Cookies helpen Valcke en Zoon nv om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere Cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere Cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn Cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente Cookies.

Eerste-partij-cookies worden geplaatst door de eigenaar van het domein van een website, in dit geval Valcke en Zoon nv via de Website. Derde-partij-cookies worden door anderen dan de eigenaar van het domein van een website ingesteld. Valcke en Zoon nv heeft daarom geen toegang tot of controle over deze Cookies of andere manieren om gegevens te verzamelen. Lees de respectieve privacyverklaringen van deze externe cookie-providers.

Volgende Cookies kunnen door Valcke en Zoon nv worden geplaatst:

Naam

Doel

Levensduur

 ASP.NET_SessionId

Sessie cookie voor statistiek, inloggen, activeren van cookie plugins.

 /

 DSID

Gebruikt voor re-targeting, optimalisatie, raportage en hulp bij online advertenties

 1 week

 IDE

Deze cookies worden geplaatst voor tracering van media en reclame.

 1 jaar

 _RequestVerificationToken

Cookie die instaat voor de veiligheid bij formulieren.

 /

 _ga

Deze 3rd party Google Analytics persistent cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Met deze _ga cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.

 2 jaar

 _gat

Deze 3rd party Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Met deze _gat cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.

 10 minuten

 _gid

Deze 3rd party Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken.

 1 dag

filterUrl

Cookie voor het bijhouden van actieve pagina's bij het browsen in categorieën

 1 dag

 activeFilter

Cookie voor het bijhouden van actieve filters bij het browsen in categorieën

 1 dag


Volgende cookies kunnen door derden worden geplaatst:

Organisatie A:

Naam

Doel

Levensduur

 

 

 

 

 


Organisatie Z:

Naam

Doel

Levensduur

 

 

 

 

 


Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u Cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde Cookies is Valcke en Zoon nv niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen Cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om Cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste Cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe Cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.

Indien u Cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

2. Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat door het gebruik van Cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring.

3. Wijzigingen

Valcke en Zoon nv houdt zich het recht voor deze Cookieverklaring steeds te wijzingen.

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

4. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Cookieverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Cookieverklaring. Indien Valcke en Zoon nv de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Valcke en Zoon nv om de strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

5. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Valcke en Zoon nv is gelegen (België).

6. Contact

Indien u na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid omtrent Cookies, kan u contact opnemen met Valcke en Zoon nv op het adres Bruggesteenweg 245, 8830 Hooglede of via het e-mailadres info@exteriorliving.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende cookies en de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).